OFERTA

Samochód z OC Sprawcy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeśli samochód, który wykorzystujecie Państwo do prowadzenia własnej działalności lub też używacie go do pracy w innej firmie, został uszkodzony na skutek kolizji z winy innego uczestnika ruchu, możecie ubiegać się o zwrot kosztów wynajęcia samochodu zastępczego na czas prowadzonej naprawy.

Warunki uzyskania zwrotu kosztów za wypożyczony samochód

• wynajęcie samochodu zastępczego tej samej lub niższej klasy niż Państwa pojazd
• udokumentowanie, że auto jest niezbędne do pracy
• posiadanie stosownego oświadczenia sprawcy kolizji lub raportu policji z miejsca zdarzenia, wraz z danymi osobowymi, nr polisy i nazwy towarzystwa ubezpieczeń sprawcy.

W tym celu należy:

• zgłosić zamiar wynajęcia samochodu zastępczego w sekretariacie firmy ubezpieczeniowej sprawcy o przykładowej treści:„Dotyczy: (nr sprawy). Oświadczam, że w związku z uszkodzeniem przez Państwa Klienta(kę) mojego pojazdu, służącego do celów zarobkowych jestem zmuszony(a) wynająć pojazd zastępczy na czas jego naprawy. Przyjęto dnia …" (w celu potwierdzenia warto uzyskać pieczątkę zakładu ubezpieczeń na Państwa kopii)
• niezwłocznie zadzwonić do wypożyczalni Rebe Car z zapytaniem o dostępne samochody

Dodatkowe informacje o wypożyczeniu samochodu z polisy sprawcy kolizji

Z uwagi na to, iż w przypadku naprawy samochodu na koszt towarzystwa ubezpieczeniowego czas unieruchomienia pojazdu znacznie się wydłuża (np. wskutek braku na miejscu części zamiennych, czy też ponownych oględzin dokonywanych już w warsztacie przez rzeczoznawców z zakładu ubezpieczeniowego) należy pamiętać, że prawo do samochodu zastępczego przysługuje na cały czas unieruchomienia pojazdu, czyli od momentu kolizji do momentu jego odbioru z warsztatu.

Mają również Państwo pełną swobodę w decydowaniu o wypożyczalni, w której zostanie wynajęty samochód. Ubezpieczyciel nie ma prawa narzucić ani miejsca wynajmu pojazdu, ani też maksymalnej kwoty za jaką zostanie on wynajęty, oczywiście z zastrzeżeniem, że pojazd nie może być klasy wyższej niż ten, który został uszkodzony. Jedynym ograniczeniem jest w tym przypadku zdrowy rozsądek.

Proszę pamiętać, iż zgodnie z przepisami prawa (Kodeks Cywilny art. 361, 363, i 415, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.03.2000r. DU. Nr 26 poz. 310 w sprawie OC), ubezpieczyciel w zakresie OC, zobowiązany jest zaspokoić roszczenia poszkodowanego w takim stopniu, aby nie odczuwał żadnych strat związanych z zaistnieniem szkody. A przecież wyłączenie z eksploatacji samochodu wykorzystywanego do celów zarobkowych w sposób oczywisty generuje straty, bowiem sytuacja taka uniemożliwia osiąganie dotychczasowych korzyści majątkowych.

Potrzebujesz Wynająć Samochód?

© Rebe Car. All rights reserved. Code by Bera Studio.
Social —
© Rebe Car. All rights reserved.
Code by Bera Studio.